miércoles, julio 09, 2014

Había un xardín


                                                                     Imaxe manolalago


Había un xardín pequeno onde a nena xogaba,
unha luz no ceo redonda como unha laranxa,
estrelas que se coaban entre as calas,
risas que estoupaban no aire.

Había maxia nos fentos...