domingo, febrero 06, 2011

lentamente...


                                                 "Los amantes" de Marianela Gallardo


lentamente
susurrando a cobiza
ó aire

enleando os suspiros
a carón da cama

somerxendo o pracer
na noca sometida

comezando a tiritar
no contorno das cadeiras

afundindo no medio
da emoción vertixinosa

na procura de un só
instante