martes, abril 02, 2013                                                                Imaxe Alen Koperaollos     dun gris enfermizo
mans     frías como xeo da Antártida

latexos     agora máis rápidos
agora máis rápidos
agora  máis rápidos
boom boom boom boom boom…

a espesura
o soño enleado de finas febras acuosas
una súplica
un achegamento fracasado
palabras enchidas de sangue coagulada


tortura que retorce os intestinos
e envelena o sangue que aínda corre polas veas
lágrimas espesas como a túa boca
que só di incongruencias
probar nas carnes  unha nova violencia
de xénero
boom boom boom boom boom...

cansazo magullado nas horas de espera
meixelas  roxas  de quentura
olleiras  profundas como regos
labios   que tremen  mentres rezan
sacudidas dun corpo enfermo pola túa vontade

-por favor mi dios sálvame de esta desolación-

ven a brétema a liberarme
pecho  a loita
deixo de existir
boom                              boom
boom
___________________________