miércoles, octubre 21, 2009

el minte...

el minte
para que non se lle note
a tristura

canta
para que bailen os meus pes
danzaríns

e escoita
s i l e n c i o s o
o rumor do meu corazón
á súa beira